مازند خاویار
خانه / خاویار / فروش خاویار مرغوب با قیمت مناسب

فروش خاویار مرغوب با قیمت مناسب

فروش خاویار مرغوب و با کیفیت در بازار پر طرفدار است. بعضی ها دنبال قیمت مناسب اند. اما فقط مازند خاویاره که فروش خاویار مرغوب با قیمت مناسب رو در عین کیفیت با هم داره.

فروش خاویار مرغوب

عرضه و تولید آبزیان

شاید شنیده باشید. سریع الرشدترین قسمت در تولیدات غذایی بحث پرورش ماهیان است.
روندی که در چند دهه اخیر در جهان به چند برابر افزایش یافته است.
افزایشی حتی بیشتر از تولید گوشت قرمز.

به طوری که از سال ۲۰۱۲ تولید در بخش ماهیان پرورشی گوی سبقت را از تولید و عرضه جهانی گوشت قرمز ربوده است.

هر چند در خصوص ماهیان خاویاری این مطلب اندکی متفاوت است.
اما به راستی این افزایش به چه عواملی وابسته است ؟

  • افزایش تعداد گونه ها
  • بهبود روش ها در تولید
  • درک صحیح پیچیدگی ها در بلوغ
  • استراتژی های نوین در تکثیر انواع ماهیان

افزایش در تولید بویژه در ماهیان خاویاری معلول عواملی چند بوده و هست.
عوامل زیست محیطی ، صید بی رویه و افزایش تقاضا در بازار جهانی از این دست هستند.
در مجموع در تولید آبزیان برآوردها حاکی از نیاز ۸۰ میلیون تنی در کل جهان است.

فروش خاویار مرغوب

پرورش ماهیان خاویاری

دویست میلیون سال از بقای فسیل های زنده ای به نام ماهیان خاویاری می گذرد.
ارزش و اهمیت آن در بخش غذایی و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.
سالها خاویار و ماهیان خاویاری در اقتصاد مردم حاشیه خزر نقش اساسی ایفا کرده اند.
درآمد قابل توجهی از شیلات ایران از آن بوده است.

اما پس از نوسانات بسیار در طی چند دهه اخیر بویژه در دسترسی به خاویار و ماهیان خاویاری طبیعی ، ما نیز رو به پرورش آوردیم.

پرورش ماهیان خاویاری در نقاط بسیاری از ایران کلید خورد.
عمده ترین دلایل این سیر نزولی همان طور که پیش تر گفتیم چند وجه داشت.
افزایش آلاینده های دریا ، کاستی در بخش مولدین و رهاسازی بچه ماهیان در دریا .
و خلاصه افزایش فزاینده تقاضا در بعد بین الملل.
سازمان های جهانی خاویار و گونه های مختلف این ماهیان را از جمله ماهیان در معرض انقراض قرار دادند.
آن جا بود که بازسازی ذخایر آغاز گشت.
سرمایه گذاری عظیم در بسیاری کشورها انجام شد تا پاسخ گوی نیاز جهانی باشند.
اما با وجود تولیدات انبوه باز کیفیت ها یکسان نبود.
مزه ها متفاوت بود. و اقبال به خاویار جنوب خزر بیش از هر نقطه دیگر.

فروش خاویار مرغوب

فروش خاویار مرغوب

در ایران نیز خاویار تولیدی شمال و بویژه مازندران متفاوت از تولیدات سایر نقاط بود.
مازند خاویار پرچمدار فروش خاویار با قیمت مناسب بوده و هست.

همکاری با بزرگترین شرکت تولید خاویار در شمال ایران برابر است با عرضه خاویاری ناب با آب دریای زیبای خزر.

لذا با وجود قیمت های عجیب و غریب که برای خاویار و ماهیان خاویاری وجود دارد مازند خاویار یکتاست.
چرا که کیفیت را در عین فروش خاویار مرغوب با قیمت مناسب یکجا دارد.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …