مازند خاویار
خانه / خاویار / فروش خاویار مازندران در ساری

فروش خاویار مازندران در ساری

فروش خاویار مازندران در ساری به میزبانی مازندخاویار. مازند خاویار مرکز معتبر خرید خاویار تهیه شده به روش های علمی و روز دنیا .

فروش خاویار مازندران

فروش خاویار با کیفیت شمال

آبزی پروری مانند هر حوزه دیگری نیاز به کار علمی دارد.
اما وقتی از کار علمی صحبت می کنیم منظورمان چیست؟
امروز در کشور سایت های ساحلی برای تولید و عرضه آبزیان ایجاد گشته است.
پژوهش و مطالعات کاربردی در این بخش ها سبب توسعه و ترویج آن خواهد شد.
مجموعه اقداماتی که حتی ماهیان خاویاری که در دریا به صورت نارس صید شده اند را نیز نجات می دهد.

طبیعی است خاویاری که با روش های نوین علمی در آب شور ساحل و با تغذیه مناسب رشد می کنند با خاویار حاصله از آب شیرین متفاوت است.

توسعه ماهیان خاویاری به این نحو نه تنها کیفیت را ارتقا می بخشد بلکه با رشد تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی ، کمیت را نیز رشد داده و صرفه اقتصادی به همراه دارد.
بدون شک نوار ساحلی دریای مازندران مستعدترین اراضی برای این امر بوده و هست.

به خصوص در شرایطی که صنایع آلاینده رودخانه ها و حتی عمق دریا را هدف قرار داده اند.
علاوه بر استعداد این اراضی در اقدام برای تولید ، آب و هوا نیز عامل مهم دیگری برای رونق آن می باشد.
به این ها بیفزایید امکانات مادی و انسانی که در شهرهای ساحلی مازندران مهیاست.

فروش خاویار مازندران

صادرات خاویار شمال ایران

در مازندران اهداف بالایی برای خاویار درجه یک تعریف شده است.
رسیدن به بیوتکنیک پرورش این ماهیان.
تامین مولد این ماهیان به نحو مناسب (مولد سازی و نیز نگهداری این مولدین )
ایجاد بانک ژن و نیز مرکزی برای مرجعیت موضوع تولید و پرورش خاویار.

همه این کارها علاوه بر وجه اقتصادی و سلامت محور برای عموم جامعه یک وجه دیگر نیز دارد. آن هم نجات دریا و ته مانده ماهیان خاویاری دریای خزر است.

دریایی که گویا قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب توسط عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه از منابع خاویاری غارت شده است.
باید صیادان غیر مجاز و محلی را نیز در این مجموعه ها به کار گرفت.
غیر از ایجاد این فرصت های شغلی نمی توان از حجم بالای ارزآوری آن ها در حوزه صادرات چشم پوشید.

فروش خاویار مازندران

فروش خاویار مازندران در ساری

همکاری بین بخشی در حوزه های دولتی و خصوصی ما را به اهدافمان در این حوزه خواهد رساند.
این امر ضمن حفظ این گونه با ارزش زیست بوم دریا ، صرفه اقتصادی برای همه خواهد داشت.

فروش خاویار مازندران در ساری همه فاکتورهای علمی پیش گفته را دارا می باشد. ضمن آنکه در عین کیفیت به دلیل تولید عمده قیمت مناسب تری نسبت به جای جای ایران داراست.

در این روزهای کرونایی هرچند نمی توان به شمال سفر کرد اما می توان به صورت آنلاین از ساری خاویار خرید.
به یه بار تجربه اش می ارزه.
هر چند ما معتقدیم همون یه بار شما را مشتری دائمی ما خواهد کرد.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …