مازند خاویار
خانه / خاویار / فروش خاویار فیل ماهی درجه یک

فروش خاویار فیل ماهی درجه یک

فروش خاویار فیل ماهی درجه یک و منحصربفرد شمال ، ماموریتی است که مازندخاویار برعهده دارد. با ما اصالت خاویار خزر و طعم متفاوت آن را در داخل و خارج تجربه کنید.

فروش خاویار فیل ماهی

فروش خاویار فیل ماهی درجه یک

آیا می دانید فیل ماهی معروف ترین گونه خاویار خزر است؟
خاویار خاص تولیدی از آن درشت ، فوق العاده لذیذ و با ارزش است.
ماهی که وزن آن می تواند هزار تا هزار و پانصد کیلو هم بشود.
همین ویژگی هاست که فیل ماهی را در زمره گرانبهاترین انواع خاویار قرار داده است.

فروش خاویار فیل ماهی درجه یک مازندران دوره های دور و درازی را پشت سر گذاشته است.

سالیانی با بلاهایی که بشر بر سر محیط و اکوسیستم خزر آورد ذخایر این ماهیان در دریا نزولی تصاعدی را به خود دید.
کاهش محل های تخم ریزی و سایر محدودیت هایی که عامل بشری داشت میزان مولدین را برای مراکز پرورش ماهیان خاویاری کاهش داد.
این بود که این مراکز در پی گله هایی از این نوع ماهیان پرورشی افتادند.

فروش خاویار فیل ماهی

فروش خاویار خارجی با رویکردهای تازه

تا مدت ها فکر غالب این بود که مولدین باید در آب شور باشند.
اما تحقیقات نشان داد بلوغ جنسی این ماهیان در آب های شیرین نیز ممکن است.
هر چند فهم این مطلب زمان زیادی برد اما نتایجی که برخی کشورها همچون روسیه بدان رسیدند بعدها در سایر کشورها توسعه پیدا کرد.

کاهش وحشتناک ذخایر دریایی همگان را به درخواست این مطالبه و تقاضای جهانی خاویار بیدار نمود.

به طور مثال در همین روسیه در ظرف کمتر از یک دهه مراکز تولید و پرورش چهار برابر شد.
امری که چه در زمینه گوشت و چه خاویار در سایر کشورها نیز به سرعت دنبال شد.
مطالعات بیولوژیک بر روی این ماهیان ، آغاز راه بود.

اولین چالش ، سن بلوغ این ماهیان بود که طولانی بودنش صرفه اقتصادی نداشت.
مطلبی که چندان به مزاق سرمایه گذاران این حوزه خوشایند نبود.
اینجا بود که محققان سعی کردند تا در مطالعات خود به راههای تازه ای در این زمینه برسند.

فروش خاویار فیل ماهی

فروش خاویار پرورشی در شمال

یکی از مهمترین این تحقیقات نقش حرارت و دمای آب بر زمان و نحوه بلوغ جنسی این ماهیان بود.
عاملی که این امر را تسریع می نمود.
با رسیدن به این تجارب تازه دیگر روش های سنتی تکثیر جوابگوی بازار داخل و خارج نبود.
این تحقیقات فقط منحصر در دمای آب استخرهای پرورش نبود.

رسیدن به نکات تازه در خصوص تغذیه ، رشد و بلوغ ، تولید مثل و … استانداردهای تازه ای را در تولید و پرورش به همراه داشت.

استانداردهایی که وقتی در مراکز شمال خودمان و مازندران به کار گرفته شد گوی سبقت را از خیلی از کشورها ربود.
اکنون مازند خاویار این افتخار را دارد که خاویاری تک و نمونه را ارائه می دهد.
منحصربفرد در طعم و کم رقیب در قطر و اندازه.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …

پاسخی بگذارید