مازند خاویار
خانه / خاویار / فروش خاویار صادراتی درجه یک

فروش خاویار صادراتی درجه یک

خرید و فروش خاویار صادراتی ایران در مازندخاویار مهیاست. شما می توانید چه برای تامین بازار داخلی و چه بازار خارج از کشور با ما تماس بگیرید.

فروش خاویار صادراتی

فروش خاویار به اروپا و آسیا

آب ، خاک ، هوا.
مازندران زیبا همه عناصر طبیعی را برای تولید طلای ناب خزری دارد.
کشورهای اروپایی طرفداران سرسخت خاویار خزری اند.
لذا توسعه و تولید در این استان با قدرت ادامه دارد.

البته ارسال ها صرفا از طریق گمرکات نیست. بلکه مسافرین خارج از کشور نیز سفیران خاویار ایرانی به همه دیار هستند.

در این اوضاع ارزی این خود راهی برای افزایش ارزآوری در کشور است.
لذا حمایت مسئولین سبب رونق این صنعت می گردد.
کشورهای هدف غیر از کشورهای اروپایی که مشتری همیشگی ما هستند عمدتا در آسیاست.
چه در شرق آسیا و چه کشورهای حاشیه دریای عمان و خلیج همیشه فارس.

فروش خاویار صادراتی

صادرات خاویار به چه نحو است ؟

آمار صادرات خاویار تا سال ۹۷ چیزی حدود هزار و سیصد کیلو بوده است.
البته محدودیت به همراه داشتن خاویار برای هر مسافر خارج از کشور مزید بر علت گشته است.
وگرنه آمار فوق بسیار بیشتر از این می بود.

همه این ها یعنی باید مجموعه های تولید خاویار با برنامه و رشد زیرساخت ها به هدف های مشخص برسند.
شش تا پانزده سال ، حداقل زمان لازم برای این منظور یعنی این تولید کاری پرزحمت و خواهان حوصله کافیست.

لذا هر چه که به پیش می رویم سرمایه گذاری ها جواب داده و ما بیشتر پاسخگوی بازارهای داخلی و جهانی هستیم.

ما در ایران این سرمایه گذاری ها را دیر شروع کرده ایم اما خوب و موثر بدان پرداخته ایم.
بویژه در استان مازندران و حاشیه دریای زیبای خزر.
با کیفیتی مطلوب و استثنایی با آب دریای خزر.

جالب است بدانید آمارها در خصوص صادرات خاویار در کشورها عموما منتشر نمی شود.
گاهی به سبب رقابت بین کشورها و گاهی به سبب نداشتن آمارهای صید و فروش غیرمجاز.

فروش خاویار صادراتی

فروش خاویار صادراتی درجه یک

ایجاد تشکیلات منظم و به روز در سال های اخیر ضمن تامین بازار داخلی ما را به روزهای اوج مان در عرصه خاویار بر خواهد گرداند.
رتبه و مرتبه ی بین المللی که خاویار ایرانی بر تارک خاویار دنیا خوش می درخشیده است.
هدف ایجاد مزارع پشتیبان برای قبضه بازارهای دنیاست.

منظور بازاری است که ۱۱ کیلوگرم خاویار صید نشده در هر لحظه یک کیلو خاویار صادراتی ما را حمایت و پشتیبانی کند.

این نیاز به مطالعه در تولید و عرضه بطور مستقل دارد.
فروش خاویار صادراتی درجه یک در مزارع مختلف و استان های گوناگون کشور انجام می شود.
اما مازند خاویار مدعی رقابت و کیفیت خاویار ، آن هم خاویار ناب ایرانی است.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …