مازند خاویار
خانه / خاویار / صادرات خاویار بلوگا درجه یک

صادرات خاویار بلوگا درجه یک

برای خاویار باید دنبال برند درجه یک بود. صادرات همه نوع خاویار بویژه صادرات خاویار بلوگا درجه یک در مازند خاویار انجام می پذیرد. مازند خاویار برند معتبر شمال ایران بویژه در خاویار بلوگاست.

خاویار بلوگا درجه یک

عرضه و تولید خاویار خزر

در مطالب قبلی در خصوص عظمت و غنای آبزیان دریای خزر سخن گفتیم.
تاریخچه صید و صیادی بویژه برای ماهیان خاویاری را بررسی کرده ایم.
اما آیا تاکنون به بخش بندی ها و بیولوژی ماهیان دریای خزر توجه کرده اید؟
آیا چیزی درباره منابع علمی که در این خصوص بویژه تاسماهیان سخن گفته اند سری زده اید؟
با رجوع به این منابع درخواهید یافت که اهمیت این دریا به سبب جضور انواع گونه های ماهیان خاویاری در آن است.
روزگاری نود درصد استحصال خاویار دنیا متعلق به این حوزه آبی بوده است.
درست شنیده اید نود درصد.
بی سبب نیست که دریای خزر را دریای تاسماهیان نامیده اند.
در مجموع ماهیان خاویاری این دریا در دو گونه تاسماهی و فیل ماهی قابل بررسی است.
در بخش تاسماهیان هم شش گونه آن در پهنه آبی خزر موجود است.
اما خاویار آن یا دان است یا فشرده.
این به گونه ، کیفیت ، رنگ و نیز مقاومت خاویار بستگی دارد.
اینجاست که خاویار در چند مدل طبقه بندی می شود.
ممتاز ، دان درجه یک ، دان درجه دو و خاویار فشرده.

خاویار بلوگا درجه یک

فروش خاویار با کیفیت


خاویار یک ماده مغذی ویژه و درجه یک است.
از روزگاری که ارسطو و هرودوت از خاویار گفته اند تا همین امروز.
و این عامل مهمی در گرانبها بودن خاویار است.
چرا که هم تهیه و هم مصرف آن ریشه تاریخی دارد.
گاهی در تاریخ مادها بدان اشاره شده.
گاهی در برخی فرهنگ ها همچون شوروی آن را سمبل ثروت خوانده اند.
گاهی نقش ماهیان آن را بر روی سکه های مسی ضرب نموده اند.
میرابوطالب خانی در عصر قاجاری ها تبعه روس می گردد.
به صید خاویار خزر و سایر ماهیان آن می پردازد.
سه هزار تومان آن زمان بابت این امر به دستگاه قجری حق امتیاز می دهد.
این یعنی خاویار در همه اعصار تاریخ گرانبها بوده است.
امروز اما مردم ما و بسیاری کشورها اهمیت غذایی و طبی خاویار را دریافته اند.
لذاست که مصرف آن در داخل و خارج افزایش یافته است.

خاویار بلوگا درجه یک

صادرات خاویار بلوگا درجه یک

اما با وجود ارزش غذایی و مادی فراوان خاویار سهم ما از آن چیست؟
مازند خاویار در سالهای گذشته تلاش های خوبی را جهت رساندن خاویار با کیفیت به دست مصرف کنندگان داشته.
بویژه صادرات خاویار بلوگا درجه یک.
عمده تقاضای صادرات از اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
قطر ، کویت ، عمان ، امارات و … از یک سو روسیه ، آلمان و … از سوی دیگر.
اما خاویار برای ایران است و مازند خاویار در خدمت مشتری ایرانی.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …