مازند خاویار
خانه / خاویار / شرکت خاویار شیلات ایران در شمال

شرکت خاویار شیلات ایران در شمال

شرکت خاویار شیلات ایران در شمال تلاش های بسیاری برای حفظ و احیای ماهیان خاویاری دارد. چه به صورت بازسازی ذخایر و چه به صورت حمایت از تولید داخل.

شرکت خاویار شیلات ایران

شرکت خاویار شیلات ایران در شمال

شیلاتی ها پروسه خاصی در تولید و عرضه خاویار برای خود تعریف کرده اند.
آنها در مرحله نخست کلیه پیشنهادات قابل اجرا در حوزه خاویار را تجمیع و بررسی می کنند.
سپس در استان های مختلف عملیات نظارت بر حسن اجرای پروژه های خاویار در دستور کار قرار می گیرد.

این نظارت و هدایت شامل بخش های مختلفی بوده و هست. از صید و عمل آوری ماهیان گرفته تا مراحل بعدی اعم از نگهداشتن ، بسته بندی کردن ، حمل و …

همه این مراحل بایستی طبق استانداردها بین المللی اعم از بهداشتی و یا کیفی و کمی می شود.
شرکت خاویار شیلات ایران در شمال در این باره وظایف فراوان و البته دشواری دارد.

شرکت خاویار شیلات ایران

فروش خاویار شیلات ایران

در بخش خرید محصول در بازارهای داخلی و بین المللی نیز شیلات نظارت و کمک کاری داشته و دارد.
این فروش یا به صورت مستقیم و یا به کمک بخش خصوصی صورت می گیرد.
این مراحل در گزارشات مختلف تهیه ، رصد و تحلیل می گردد.
این تحلیل ها چه در بخش تولید و چه عرضه ماهیان خاویاری راهگشاست.

به طور مثال روزآمد کردن دستگاهها و تجهیزات تولید بسته به همین تحلیل های داخلی و بازارهای خارجی است.
از این مرحله که بگذریم این سازمان کنترل های بسیاری بر صید غیر مجاز این آبزی با ارزش دارد.
بویژه بعد از قراردادهای بین المللی که با همسایگان خزر در این خصوص منعقد گردیده است.

سالانه افراد بسیاری بابت نقض این قوانین توسط نیروی انتظامی بازداشت یا جریمه مالی سنگین می شوند.

نظارت بر بودجه های تخصیصی در حوزه های مختلف تولید با هدف تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ نیز در دستور کار قرار دارد.

شرکت خاویار شیلات ایران

خرید خاویار از شیلات

همه این نظارت ها چه بر امکانات و تجهیزات فیزیکی و چه نظارت های محیطی بر کارکنان ، صیادان ، تولیدکنندگان برای چیست ؟
دست یابی به موقعیت ممتاز میهن عزیزمان در عرصه خاویار.

شیلات ، جهاد ، ادارات دامپزشکی و کلیه نهادهای تحقیقاتی در تلاشند تا ما این هدف را محقق سازیم.
البته هماهنگی بین این نهادها کار چندان ساده ای نیست و نیاز به هزینه و زمان دارد.
بویژه در هدایت سرمایه گذاران حوزه خاویار و ماهیان خاویاری.

تربیت نیروی انسانی متخصص برای تولید و پرورش خاویار بسیار حائز اهمیت است.

همه این ها در عرصه داخلی است.
نکته مهم دیگر صیانت از سهم خاویار وحشی و دریایی ایران در بین کشورهای حاشیه خزر است.
مسئله ای مهم که شیلات برای فروش خاویار و صادرات آن در بلندمدت آن را جدی می گیرد.
بازسازی ذخایر که طی قراردادهای مختلف با کشورهای همسایه آبی بسته شده است.

مسئله ای که بنا بر اذعان نهادهای بین المللی ، ایران در آن موفق بوده است.
برای دست یابی به خاویار درجه یک با مازندخاویار همراه باشید.
تماس از شما خاویار فوق عالی شمال با ما.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …