مازند خاویار
خانه / خاویار / شرکت تولید کننده خاویار مازندران

شرکت تولید کننده خاویار مازندران

مازندران از دیرباز محل صدور خاویار به همه ایران و جهان بوده. مازند خاویار پلی است بین شما و بزرگترین شرکت تولید کننده خاویار مازندران.

شرکت تولید کننده خاویار

شرکت تولید خاویار

در طول ادوار مختلف دریای خزر میزبان آبزیانی خاص بوده است.
مهمترین این آبزیان ماهیان خاویاری بوده اند.
این دریا زیستگاه مهم خانواده تاسماهیان به حد وفور بود.
به طوری که تاسماهی ایرانی از مهمترین ماهیان خاویاری خزری بود.
اما رفته رفته ورق برگشت.
در بحث اکولوژیک شاهد تغییراتی در محیط زیستی این دریا گشتیم.

آرام آرام مکان های تخم ریزی جهت تکثیر طبیعی این ماهیان از بین رفت. کاهش و توقف این تکثیر طبیعی زنگ خطر را به صدا درآورد.

ابتدا شیلات و سپس بخش های خصوصی وارد عمل شدند.
آن ها برای حل این مشکل برنامه های متعددی چیدند.
از جمله پرورش میلیون ها بچه ماهی از این دست در استخرهای خاکی.
فرآیندی که به طور سالیانه تداوم یافت.
هدف بازسازی ذخایر در حال انقراض بود.
چه در برخی رودخانه ها و چه دریا.

شرکت تولید کننده خاویار

تولید و عرضه بچه ماهی خاویاری


وزن متوسط هدف برای هریک از آن ها به طور متوسط دو تا سه گرم بود.
در این مرحله رهاسازی اتفاق می افتاد.

چیزی حدود چهل و پنج تا شصت روز مدت نگهداری این بچه ماهی ها در استخرهای خاکی است.

این پرورش بسته به غذای طبیعی این ماهیان است.
بارور ساختن آب استخر هم منوط به باروسازی خاک آن است.
این غیر از نقش فاکتورهای پیرامونی و محیطی نظیردرجه حرارت است.
همین طور ترکیبات غذایی مختلف و نوع هر یک به همراه ارزش غذایی شان یک فاکنور مهم است.
کیفیت ماهیان حاصله با شاخص های بسیاری سنجیده می شوند.
بررسی چگونگی استخر از لحاظ بنتوز و نیز زئوپلانکتون ، در کل غذای مصرفی و میزان چاقی ماهی.
البته با پیشرفت علم و فناوری روش های نوین نیز توسعه و گسترش می یابد.
مطالعات متنوع در خصوص تغذیه ، تاثیر کوددهی ، شرایط زیست محیطی و سایر شرایط جانبی استخرها.
به غیر از این بررسی جنبه های فیزیکی و شیمیایی و زیست آب و خاک ، طول و وزن و میزان چاقی ماهی.
و خلاصه میزان بهداشت محیط محل پرورش این بپه ماهیان.

شرکت تولید کننده خاویار

شرکت تولید کننده خاویار مازندران


مطالعات از این دست و بسیاری تحقیقات در عرصه تولید .

این فرآیندی است که هر روزه در بزرگترین شرکت تولید کننده خاویار مازندران صورت می پذیرد.

پرورش مرغوب ترین مدل های خاویار ایرانی با کمک آب دریا.
مازند خاویار افتخار دارد مشتریان عزیز این کالای با ارزش را به این شرکت معتبر اتصال دهد.
تا طعم خوش خاویار ایرانی در ذائقه شما و عزیزان دلبندتان بنشیند.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …