مازند خاویار
خانه / خاویار / خرید و فروش خاویار پرورشی

خرید و فروش خاویار پرورشی

خرید و فروش خاویار پرورشی ، آن هم پرورش و تولید مستقیم با آب دریای مازندران در مازندخاویار. شما می توانید کیفیت و تفاوت را در خاویار اصیل مازندران تجربه کنید.

فروش خاویار پرورشی

خاویار پرورشی ایران

دریا یک نعمت استثنایی است.
زیبایی اش از یک سو ظرفیت های فراوان اقتصادی و غذایی و … سوی دیگر.
چیزی که متخصصین و کارشناسان امر آن را اقتصاد دریامحور نام می نهند.
اقتصادی که اتحادیه های مختلف آبزی پروری را گرد آورده است.

آنچه موضوع بحث ماست مشارکت و نیز سرمایه گذاری فعالانه در عرصه خاویارست. آن هم در شرایط طبیعی.

یعنی با آب دریای خزر.
آبی که میزان نمک و شوری آن مستعد پرورش این آبزی با ارزش است.
البته هدف صرفا خاویار و گوشت ماهی خاویاری نیست.
بلکه محصولات و فراورده های جانبی مرتبط با خاویار نیز هدف سرمایه گذاران مزبور است.
مازندخاویار مدت هاست که در این حوزه فعال است.

فروش خاویار پرورشی

شرکت توزیع خاویار پرورشی ایران

عدم برداشت و صید ماهیان خاویاری یک توافق چندجانبه است.
چندجانبه آن هم بین کشورهای دور تا دور خزر.
تاریخی که در آخرین توافق لحاظ شده انتهای سال ۲۰۲۰ است.
این تصمیم مدیریتی در این پهنه آبی محصور بین این کشورها برای چه بود ؟

با فروپاشی شوروی سابق و چند پاره شدن کشورها بویژه کشورهای حاشیه خزر، یک تهدید بزرگ این دریا را به مخاطره انداخت. صید بی رویه یا بهتر بگوییم افزایش صید به نحوی که ذخایر استراتژیک ماهیان خاویاری را به خطر انداخت.

لذا بود که ۵ کشور مزبور روی ممنوعیت صید توافق کردند.
پروتکلی که علاوه بر ایران ، روس ها ، قزاق ها ، ترکمنستانی های و آذربایجانی ها نیز پای آن را امضا کردند.
هرچند ایران مدت بیشتری بر محدودیت برداشت مطرح کرده بود اما مورد قبول واقع نشد.
حتی ایرانی ها تلاش های بسیاری در خارج کردن دریای مازندران از وضع قرمز انجام دادند.
بازسازی ذخایر و عدم صید مگر برای تحقیقات عمده این تلاش ها بود.
اما نکته موثر دیگر حمایت از سرمایه گذاران تولید و پرورش در این بخش بود.
این عمل شرکت ها و مزرعه های خاویار خود باعث مراقبت و تقویت از ذخایر پیش گفته بود.

فروش خاویار پرورشی

خرید و فروش خاویار پرورشی ایران

امروز در بیش از ۲۰ استان خاویار پرورش داده می شود.
این فعالیت فراوان در حوزه خاویار برای رسیدن به هدف چشم انداز بیست ساله کشور است.

یعنی رسیدن به صد تن خاویار در سال هزار و چهارصد و چهار.

اما با وجود خرید و فروش خاویار پرورشی ایران در همه این نقاط خاویار مازندران چیز دیگری است.
لذا برای تجربه کیفیت و طعم متفاوت آن با ما در مازندخاویار تماس بگیرید.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …