مازند خاویار
خانه / خاویار / خاویار پرورشی ایران و خرید و فروش آن

خاویار پرورشی ایران و خرید و فروش آن

خاویار پرورشی ایران و خرید و فروش آن در مازندران یک برند جهانی است. خاویار پرورشی مازند خاویار آبروی خاویار اصیل و درجه یک ایرانی است.

خاویار پرورشی ایران

شرکت توزیع خاویار پرورشی ایران

پس از ممنوعیت صید ماهیان خاویاری، روند پرورش آن شکل صعودی گرفت.
کشورهای مختلف استراتژی ها و سیاست های خاصی را در این زمینه تعریف کردند.
اما اغلب مطابق برنامه و خواست متولیان امر پیش نرفتند.
شاید یک علت اصلی آن استفاده از متدهای قدیمی بود.
این را می توان از آمار تولیدات این حوزه دریافت.
این غیر از دلایل علمی (فنی ) و نیز محیطی است.

آنچه امروزه بر آن تاکید می شود برنامه ریزی بر اساس مدل های توسعه ای در این زمینه است.مدل هایی که در آن از سویی قابلیت ها دیده می شود و از سوی دیگر ضعف ها و تهدیدها.

سازمان های بین المللی مبانی و اصول آن را تعریف می کنند.
این سبب توسعه شیلات کشورهاست.
کشورها بر اساس این مبانی باید یک سری الزامات را مد نظر قرار دهند.
از تولید مسئولانه گرفته تا توجه به محیط زیست و بحران های مرتبط.
لذا شیلات موظف است روی چهار مورد اساسی تحقیق و مطالعه بیشتری کند.
– محیط طبیعی
– جغرافیای سیاسی
– اکولوژی
– محیط زیست
قدر مسلم مطالعه موارد فوق صنعت شیلات را به نتایج مطلوب خواهد رساند.
هم رشد و ارتقا بهره وری را در پی دارد.
و هم بهره برداری مناسب در بخش تولید خاویار و ماهیان خاویاری در شرکت های تولید و توزیع آن.

خاویار پرورشی ایران

راهبردها در عرضه و فروش خاویار پرورشی


محققین چهار نوع راهبرد در برنامه ریزی این امور تعریف کرده اند.
راهبردهای رقابتی(تهاجمی) ، راهبردهای تنوع ، راهبردهای بازنگری ، راهبردهای تدافعی

هر یک از این راهبردها در مطالعات مرتبط تعاریف و بررسی های خاص خود را دارد. راهبردهایی که اگر اجرایی باشند و به درستی اجرا شوند سبب ارتقای برنامه ریزی توسعه ای خواهند شد.

برخی از این راهبردها شامل موارد زیر است :
– ممانعت از ورود آلودگی به آب
– ارتقا صید و بهره وری
– گزینش مولدین به کمک معیارهای نوین علمی
– همکاری با سایر کشورها بویژه در حفظ ذخایر
– توجه به ظرفیت ها و محافظت از طبیعت
– تکثیر مصتوعی و آزاد ساختن بچه ماهی ها
– ممانعت از کار صیادان غیرمجاز
– توجه به سلامت و بهداشت ماهیان خاویاری تولیدی
– بکارگیری تجهیزات پیشرفته
– برنامه ریزی جهت تامین مالی و اعتبار و سرمیه کافی در این امر
– مدیریت موثر در بخش ادارای ( داخلی ) و نیز برون مرزی (صادراتی )
– و …

خاویار پرورشی ایران

خاویار پرورشی ایران و خرید و فروش آن


این بحث ها را کردیم تا برسیم به کشور عزیزمان ایران.
خاویار پرورشی ایران و خرید و فروش آن را در خیلی جاها می بینیم.

اما خاویار عرضه شده در مازند خاویار آبروی این محصول در دنیا و یک برند جهانی است.

می توانید امتحان کنید.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …